ثبت نام لیگ ماهانه فری فایر

ثبت نام لیگ ماهانه فری فایر

فری فایر وی آی پی مرجع فارسی فری فایر از سالهای پیش برای اولین بار در ایران برگزاری لیگ های فری فایر را کلید زد. هم اکنون تا اطلاع بعدی هر ماه لیگ های ۱۲ تیمی بین گیلدی برگزار میکنیم.   برای شرکت در لیگ ماهانه فری فایر وی آی…

مطالعه بیشتر