یک انجمن و یا یک اتحاد که بین 50 گیمر تشکیل می شود در فری فایر به آن گیلد می گویند، در بازی کلش نیز به آن کلن می گویند.

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید:

انجمن گیلد ها
مسابقات گیلد ها

 

 

عضویت در گیلد های فری فایر
تبلیغ گیلد