گیم پلی JERJIS

گیم پلی فوق حرفه ای ایرانی

 سرعت افسانه ای شلیک با سلاح AWM

Legendary firing speed with AWM weapons in freefire

Iranian Player : Jerjis  [Hamed]

.


گیم پلی فوق العاده حرفه ای فری فایر

•| player : JERJIS [Hamed]

پاسخی بگذارید